Güçlü Yön ve SWOT Analizi ilişkisi

Güçlü Yön ve SWOT Analizi ilişkisi

Bu bölümün sonunda, yanlış kullanıldığını düşündüğümüz SWOT Analizini ve Güçlü yön ile ilişkisini ele almak ve bazı noktalara açıklık getirmek istiyoruz :

Güçlü Yön, ( Strengths ) meşhur SWOT analizinin de ilk harfini oluşturuyor. Strengths,  Weaknesses, Oppurtunities, and Threats

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişilerin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. . Bu yöntem 1960′ lar da Harvard Üniversitesi  profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

Ancak SWOT Analizi, bazılarının algıladığı gibi,  “Güçlü Yön Odaklı” bir yaklaşım değildir.

  • SWOT, Zayıf yön ve Tehdit odaklıdır, daha çok zayıf yönlere odaklanılan ve tehditleri bertaraf etmeye odaklı bir yaklaşımdır.
  • SWOT Analizi, bu nedenle, koruma ve güvenlik içgüdülerimizi tetikler, ancak sizi ileriye doğru harekete geçirmez.
  • SWOT, güvenlik esaslıdır, daha çok kaybetmemek üzerine kuruludur.
  • SWOT, bu nedenle mevcudu koruyan, muhafaza eden sonuçlar verir, yenilikçi ve yaratıcı fikirler arada kaybolur. Bu nedenle SWOT’tan girşimcilik çıkmaz.

SWOT Analizi ilk ortaya çıktığı 1960 tarihinden  bu yana, özellikle şirketler ve kurumlar tarafından ve sektör analizlerinde  sıkça kullanılmıştır.

Ancak SWOT Analizinin bugünün dünyası için eskimiş ve geçerliliğini yitirmiş bir yöntemdir:

  1. SWOT analizi, dünyanın nispeten daha az hızla değiştiği ve nispeten her şeyin daha öngörülebilir olduğu dönemlerde geçerli idi. Ancak VUCA dünyası diye tanımladığımız değişim, hız, belirsizlik ve karmaşıklığın hakim olduğu dünyada artık, bu tip eski yöntemler işlerliğini yitiriyor.Bunun en önemli nedeni SWOT analizinin oldukça uzun zaman istemesi, çok detaya girmesi ve konu hakkında karar vermeyi güçleştirmesi ve sonucu zamana yaymasıdır.
  2. Dijital Çağda girişimcilik ön plana çıkıyor, Start-Up’lar, Unicornlar dünyada ekonomik dünyanın manivelasını ele geçiriyor ve SCRUM, SPRINT gibi yenilikçi yöntemler ve Çeviklik ( agility ) daha çok popüler ve işler hale geliyor. Artık SWOT analizi girişimciler tarafından uygulanan bir yöntem değil, Kanvas iş Modelleri ve farklı yöntemler öne çıkıyor.
  3. Bu analiz, iş hayatında sağlam şirketlerin, devasa ve yıkılmaz kurumların ve güçlü sektörlerin olduğu zamanlarda, daha çok şirketler, işletmeler ya da çok tarafı ilgilendiren projeler için tasarlanmıştır. Artık her şey değişiyor, büyük şirketler yerlerini kaybediyor, sektörler önemini yitiriyor, projeler çeviklik esasına göre hızlılığı esas alıyor.
  4. Öte yandan SWOT analizi, geniş bir perspektif sunmasına rağmen çözüm sağlamaktan uzaktır. Çünkü çok sayıda öneriden en önemli önerileri seçmek ve ana problemi tespit etmek kolay olmamaktadır.
  5. SWOT, güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri herhangi bir öncelik vermeden birlikte ele alır.Bu nedenle doğal olaral algı öncelikle zayıflıklardan kurtulmaya ve tehditlerden korunmaya yönelir. Sonuçta, güçlü yön sadece tespit edilmiş olur, altı çizilir ancak güçlü yönü daha da güçlendirmeye dönük bir strateji çizilmez, çizilen stratejiler zayıflıklar ve tehditler üzerine olur. #ipucu #deneyim

#ipucu #deneyim

İş hayatımda, özellikle,  1990- 2009 yılları arasında, Triko Sanayicileri Derneğinde görev yaptığım sıralarda, gerek

 İTKİB ( İstanbul Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği ) gerekse TGSD ( Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ) tarafından düzenlenen  sektör ile ilgili birçok arama, karar konferansı ve beyin fırtınasına katıldım. 

Toplantılar genellikle bir  SWOT analizi ile başlardı. Tüm Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler tespit edilir, ayrı ayrı tahtalara yazılırdı. Bir çok konu irdelenmesine rağmen toplantı sonrası hemfikir olunan bir “Stratejik Yol Haritası” çıkmazdı.

Toplantıyı organize edenler daha sonra tüm fikirlerin özetlendiği bir rapor çıkarırlardı.

Raporda, güçlü yönlerden söz edilse dahi, bunların sadece altı çizilmekle yetinilir, genelde sorun teşkil eden zayıf yönler ( KDV, SGK Primleri, enerji maliyetleri  vb ) konularında kamu otoritesinden talepleri içeren öneriler her seferinde öne çıkardı.

 

Bu durumun o sırada farkında değildim, ancak şimdi bunu çok açık bir şekilde görebiliyorum.
O günlerde bize hizmet etmemiş olan SWOT Analizinin bugün hiçbir şekilde yararlı olmayacağını, artık eskimiş olduğunu ve günümüzün hızlılık, esneklik  ve çevik olma ilkesine uygun olmadığını düşünüyorum”
Kamil Kasacı – Kişisel Gelecek Tasarımcısı

Kariyer için Kişisel SWOT Analizi kullanılabilir mi?

Kariyer konularında yazan kişiler arasında da  SWOT Analizini kariyer planlamada kullanmaya başlayanlar var, buna da “Kişisel SWOT Analizi” diyorlar.

Yukarıda SWOT analizin günümüzde nasıl geçerliliğini yitirdiğini anlatmaya çalıştık, SWOT analizinİN kişiler için kullanılması ise daha da yararsız ve hatta tehlikelidir.

Bu yöntem uygulamada ve pratikte Güçlü Yönler ve Fırsatlar yerine Zayıf yönler ve Tehditler üzerine odaklanma sonucunu vermektedir. Şirketler SWOT analizi sonucu barajın su sızan yerlerini güçlendirmeye çalışmakta, eksik yönlerini tamamlamaya ağırlık vermektedirler. Bunun kişiler üzerine yansıması zayıf yönlerin giderilmesi, risklere odaklanarak tehditlerin bertaraf edilmeye çalışılması olacaktır.

Zayıf yönlere odaklanmanın nasıl bir zaman kaybı olacağını yukarıda belirtmiştik.

Sonuç olarak Zayıf yönler ve Tehditler kısmına takılır ve buraya odaklanırsanız, zaman kaybedersiniz, odağınızdan kopar ve fırsatları kaçırırsınız diyoruz. Zamanımız hız ve Çeviklik çağı, SWOT ise sizi zayıf yönler ve tehditler noktasında sıkıştırır.

Kişisel SWOT Analizinden bir kariyer yol haritası çıkmaz!

Çünkü SWOT analizi ile kendi güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlar ve tehditleri analiz etmeye çalışan bir kişi, sürekli aynı zemin üzerinde gözü bağlı “dönme dolap” atları gibi döner durur ve yola çıkamaz.
Bir çok ayrıntı içinde boğulur ve sonuçta kendini tehditlerden korumaya ve zayıflıklarını gidermeye koyulur.
Bu nedenle “kişisel SWOT analizi” olarak adlandırılan yöntem, hem kişiler için uygun değildir, yararsızdır, hem de yukarda açıkladığımız nedenlerle tehlikelidir, bir yöntem olarak kullanılmamalı.

Biz “kişisel SWOT analizi” yerine tamamıyla Geleceğin Kariyer Modelinin temel unsuru olan Kariyer Check Up yapmanızı öneriyoruz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir