Güçlü Yönler ve Eğitim Sistemimiz

Güçlü Yönler ve Eğitim Sistemimiz

Ne yazık ki eğitim sistemimiz de hala “Yetersizliği Giderme “ üzerine kurulu. Bu dünyanın birçok yerinde hala böyle.
Oysa artık dünya bu sistemi terk ediyor. Geçmişimize bakarsak  “güçlü yön” odaklı eğitim yaklaşım ve çalışmalarını bulmamız mümkün.
Ancak uzunca bir süredir, eğitimimizi bilgi öğretmeye, ezbere dayalı ağır bir müfredat ve yine bilgi ölçmeye dayalı bir sınav sistemi üzerine yapılandırdık.
Bunun doğal sonucu;  kitap okumayı sevmeyen, merak duygusu körelmiş, yaratıcılıklarını ortaya çıkaramayan, test çözmekten bunalmış, çocukluklarını yaşayamamış, okuldan uzaklaşan ve kendini bilgisayar oyunları ile oyalamaya çalışan çocuklar oluyor. ( Bilgisayar oyunlarına kaptırmak yukarıdaki maddelerin direkt sonucu olmayabilir. Bu nedenle son cümle biraz yumuşatılabilir.)

Güçlü yön odaklı yaklaşım konusunda Türkiye’de eğitim alanı ile ilgili yazılmış bir makalede Güçlü yön yaklaşımının eğitim alanında nasıl etki yaratacağı inceleniyor :

Konuyla ilgili yazdıkları detaylı makelede Yılmaz ve Akpınar Güçlü Yön Temelli Yaklaşım adını verdikleri bakış açısı ile  eğitim alanında ciddi bir öneri getirmişlerdir :

” Bu çalışmada ele alınan GYTY’yi analize değer kılan, Türkiye’de ve birçok ülkede uzun yıllardır eğitimde uygulanan yaklaşımların “Yetersizliği Giderme Eğitim Modeli (Deficit Remediation Educational Model) (Anderson, 2004; Clifton, Anderson ve Schreiner, 2006; Schreiner ve Anderson, 2005) olarak nitelendirilmesidir. Bunun anlamı, bugüne kadar hep bardağın boş tarafına odaklanıldığı için eğitimde istenen sonuca ulaşılamamış olabilir. …………. Eğitim sürecine dahil olan bireylerin belirli açılardan eksik ya da yetersiz görülmesi yaklaşımı, eğitim yaklaşımları, modelleri ve metotlarının zaman içinde değişmesine rağmen sabit kalmıştır. Günümüzde dünyada ve ülkemizde hakim olan yaklaşım, yetersizliğe dayalı yaklaşımdır. …………….”

“GYTY ( Güçlü Yön Temelli Yaklaşım )  bu açıdan bakıldığında diğer eğitim yaklaşımlarından farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım, kendisine iki asırdır yol arayan Türk Eğitim Sistemi ( TES )  için alternatif yollar sunabilir. TES’in adeta değişim yorgunu olduğu göz önüne alındığında, GYTY gibi alternatif yeni bakış açılarının ele alınıp, analiz edilmesi daha da önem kazanmaktadır (Bağcı, 2003).”

“Güçlü Yön Temelli Yaklaşımın temel ilkesi, okula gelen her bireyin beraberinde belirli bir yetenekler grubunu da getirdiğidir. Bu yaklaşımda, öğrenciler belirli niteliklere sahip olmayan “yetersiz” bireyler olarak görülmek yerine, belirli yeteneklere sahip ve bu yeteneklerinin farkına varıp onları geliştirerek üst düzeyde başarı gösterme potansiyeli barındıran bireyler olarak görülür.( Yılmaz, Akpınar, 2014 ) 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir