Tarih boyunca Güçlü yön odaklı yaklaşım

Tarih boyunca Güçlü yön odaklı yaklaşım

Güçlü Yön Odaklı yaklaşımın kitap yazarları açısından önemi :
Güçlü yön odaklı yaklaşım, Mevlüt Güleç’in 2008 yılında yayınlamış olduğu “Türk Markacı-Kobiler de Marka olur” kitabında ve kitaba bağlı web sitesinde yer alan KOFTA yönteminde ve Marka Konumlandırma Cetvelinde yer almıştı. Mevlüt Güleç bu kitap kapsamında 2008 – 2009 yılları arasında Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı yaptığı … kitap tanıtım seminerinde, bunu anlattı.

Kamil Kasacı (KK )  – Mevlüt Güleç (MG )  ikilisi,  2011’de kendi girişimleri olan MARKAHANE kapsamında düzenledikleri Marka Konumlandırma Sertifika Programı’nda,  Güçlü Yön odaklı yaklaşımı  ilk kez Marka Check Up içinde uyguladılar.
Daha sonrasında Aralık 2012’de başlayan KariyerİST Projesinde ve sonrasında bugüne dek  1.500ü aşkın  kişiye Kariyer Check Up ve Birebir Check Up uyguladılar. Bu uygulamalarda “Güçlü yönün ne?” sorusu en kritik sorulardan biriydi.  Katılımcılardan bir Alan belirlemeleri ve alan daraltmaları ve bir Dar alan oluşturmaları ve bir Yol haritası yapmaları  istendi. Bunu yaparken de kendi Güçlü Yönlerinden yola çıkmaları  önerildi.  #ipucu

#ipucu #deneyim Güçlü yönlerimin farkında değildim” Kariyer üzerine yaptığımız tüm çalışmalarda, gerek üniversite ve gerekse lise düzeyinde ya da farklı atölye ve seminer çalışmalarında şu geri bildirimlere tanık olduk :
“* Bu deneyimi yaşayana dek, Güçlü yönlerimin farkında değildim Daha da önemlisi bunların birer Güçlü yön olduğunun ve benim için değerli bir yetenek ve beceri olduğunun farkında değildim.
* Bunları öğrenmek ve başka arkadaşlarım tarafından onaylanması bana özgüvenimi artırdı ve harekete geçmem için beni motive etti. “

Kamil Kasacı ve Mevlüt Güleç bu yaklaşımı 2011 ve 2012 yıllarında uyguladıkları sırada bu alandaki literatür üzerine detaylı bir araştırma yapmış değillerdi. Ancak uyguladıkları yöntem o sırada dünyanın birçok yerinde eğitimde  farklı bir yaklaşım olarak ele alınıyordu. Onlar da Kariyer konusunda Güçlü Yön odaklı yaklaşımı Türkiye’de uygulamışlardı.

Şimdi gelin,  Güçlü Yön konusunda tarih boyunca insanlar neler demişler, bunu bir inceleyelim. Bu bize bu konunun önemi ve bakış açısı hakkında oldukça iyi bir temel kazandıracaktır.

#ipucu #tarihçe
Güçlü Yön Odaklı yaklaşım / Strengths Approach
birçok araştırmacı ve analist tarafından ciddi olarak ele alınmış bir konu.

1950’lerde ABD’de Nebraska eyaleti çapında 6.000 onuncu sınıf öğrencisi ile hızlı okuma öğretim yöntemleri üzerine  yapılan bir  araştırma araştırmacıları bir başka soruya yönlendirdi :
“İnsanlık tarihindeki en büyük kazanımlar insanın doğal olarak en iyi yaptığı şeylere – yetenek alanlarına – yönelik yatırımına  dayanmış olabilir mi?”

Sonuçta şu hipoteze ulaştılar :
“Bireyler kendilerini yetenekleri ( güçlü yönleri )  üzerine inşa ettiklerinde,  zayıf yönlerini geliştirmek için gösterdikleri çabalardan daha fazla kazanım elde ederler.”Clifton, D.O., & Harter, J.K. (2003).

Donald ve Edward ilk kez 1978 yılında bir konferansta tanıştılar. Edward, bu konferanstan daha sonra “hayatımı değiştiren konferans” olarak bahseder.
Konferansta Clifton’ın sunumunda “mükemmele ulaşmak için mükemmeli incelemelisiniz” cümlesinin ardından Anderson,  yetersizliğe dayalı eğitim anlayışından güçlü yönleri temel alan eğitim anlayışına doğru radikal bir değişim göstermiştir.
Güçler psikolojisinin babası olarak anılan ve Güçlü Yön Odaklı Yaklaşımın ( Strengths Approach )  teorik altyapısını kuran Donald O. Clifton ve yükseköğretimde güçler hareketinin babası olarak nitelendirilen Edward Chip Anderson “Güçlü Yön odaklı Yaklaşımın iki önemli ismidir.  (Clifton ve ark., 2006, s. xiii, s. xv)

Pozitif psikoloji ve Güçlü Yön Odaklı Yaklaşım :

GYTY’nin çıkış noktası Clifton’ın “İnsanlar hakkında neyin doğru olduğunu araştırsak ne olur?” (Hodges, 2009, s. 172) sorusu olmuştur. Bu soru özellikle Batı dünyasında çok büyük bir fiziki ve psikolojik yıkıma neden olan II. Dünya Savaşından sonra klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin ağırlıklı olarak insanların ruhsal rahatsızlıklarına odaklanmasına bir tepki olarak ortaya çıkmış ve bu yeni hareketin temellerini atmıştır. Aslında, insanların olumlu ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi savunan bu eğilim, psikoloji bilimi için yabancı bir eğilim değildi. II. Dünya Savaşı öncesinde de başta Dewey olmak üzere çok sayıda eğitimci, eğitimin görevinin öğrencilerin kişisel yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya çıkararak onlardan yararlanmak olduğunu savunmuşlardır (Lopez ve Louis, 2009). Ancak psikologlar II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda devletlerin, vatandaşlarının psikolojik durumlarını düzeltmek için verdiği maddi ve manevi destekten yararlanmak için ağırlıklı olarak hastalıklara yönelmişlerdir (Gable ve Haidt, 2005; Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). İlgili literatür incelendiğinde, psikolojinin hastalıklara yönelmesine tepki olarak, Martin E. P. Seligman’ın öncülüğünü yaptığı ve kökleri önde gelen hümanist psikologlardan olan Maslow’a kadar uzanan Pozitif Psikoloji(Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000) hareketinin ortaya çıktığı belirtilmektedir.
“Seligman ve Csikszentmihalyi 2000’de sadece eksiklik ve dezavantajlar üzerine odaklandığı için majör psikolojik teorilerin değişmesi gerektiğini söylediler. Onlara göre bu teoriler erdemlere daha fazla odaklanabilmek için değişmeye ihtiyacı vardı.  Onlara göre psikoloji 2. Dünya Savaşından bu yana üzerine kurulu bir bilim haline gelmişti. Patolojiye bu özel dikkat bireyi ve gelişen toplumu ihmal ediyordu. “ (…..s.3 )

Clifton, hem pozitif psikoloji hareketi içinde yer almış ve “pozitif psikolojinin dedesi” (http://www.apu.edu /strengthsacademy/movement/ history) unvanını almış hem de GYTY’nin ana teorisyeni olmuştur. Bu açıdan bakıldığında GYTY’nin pozitif psikoloji hareketinden esinlendiği söylenebilir.

1998’de güçlü yön temelli psikolojinin babası Donald Clifton, Tom Rath ve Gallup’taki bir grup bilim insanı ile birlikte bir online değerlendirme aracı –  StrenghtFinder –   geliştirmeye başladı  ve 2001’de bu testi bir yönetim kitabı ile piyasaya sundu. ( Now, Discover Your Strengths, 2001 )  Clifton’ın 2003’teki ölümünden sonra 2007’de yeni bir versiyonunu çıkardılar. ( StrengthsFinder 2.0 GALLUP 1970’li yıllardan bu yana, “Güçlü yönlerin geliştirilmesi” ( strengths development ) bakış açısı üzerine yüzlerce çalışma yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ulaştıkları sonuçlar ise şöyle :

* Güçlü yön temelli bakış açısına sahip olan yöneticilerin, başarı olasılıklarını iki kata yakın ölçüde artırdıkları görüldü.

* Çalışanların kendi yeteneklerini ortaya koyabileceği bir iş atmosferi yaratan yöneticiler, iş birimlerinin verimliğini artırırken, çalışan bağlılığını artırarak turnoverda da düşme sağladılar.

* Yeteneklerin belirlenmesi ve güçlü yönlerin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalara katılan öğrencilerin ölçme – değerlendirme sınavlarındaki başarılarında, özgüven ve geleceğe umut konularında artış sağlanırken, devamsızlık ve derse geç kalmalarda azalma gözlemlendi.    ( Detay için : Clifton, D.O., & Harter, J.K. (2003).

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir