GİZLİLİK?


0

Yazmayalı uzun zaman oldu.

Biraz ‘öğrenme’ arası vermek istedim.

Sadede geleyim, konumuz gizlilik.

Gizlilik neden önemli? Nasıl sağlarız? Sonuçları ne olur?

Ticari amacı olan her iş yeri için rekabet önemli. Rekabet şartlarını lehte sabitlemek ve rekabette, avantajlı pozisyonu korumak için de gizliliğe ayrıca önem vermek gerek.

Zor iş.

Tabii ki gizlilik ihlallerinin ‘kötü imaj’ bıraktığının da altını çizmeli. Özellikle de sosyal medyanın yaygın kullanımı ile birlikte, birçok iş yerinin gizliliğini ve bilgi güvenliğini ve dolayısı ile rekabet koşullarını zayıflattığını gördük, örnekleri çok.

Şirketlerin bu konuda münferit çalışmaları var. Tabi her yiğidin tarzı farklı diyelim.

Sanayi, teknoloji, hizmet, satış hatta danışmanlıkta bile gizlilik en ön sırada. Bu noktada gizli olması gereken sonuçlar değil.

Zira sonuçlar gövde gösterisi, ne kadar görünürse o kadar iyi.

Asıl gizli kalması istenen şey süreçler. İşin başından, yani planlama, tedarik, imalat süreçleri veya planlama, teknik, hedef kitle ve bunların yanında sonuca götürecek tüm süreçler gizlilik gerektiren aşamalar.

Neler yapılabilir diye sormadan önce şunu özellikle belirteyim. Vereceğim örnekler kısıtlı olacağı gibi, bu yazıda olan/olmayan tüm önlemler sadece mevcut riski en aza indirmek için.

Fazlası yok.

Söz konusu gizlilikse risk her zaman var.

Önce bilgiye sahip olan birinci elden başlamak lazım. Bahsi geçen süreçleri yöneten ve uygulayanlardan, çalışanlarımızı gizlilik ve önemi hakkında bilgilendirmek, eğitmek gerektiği gibi bunu sağlamak adına yazılı olarak da tebliğ/tebellüğ yoluna gitmek ve sözleşme marifetiyle imza altına almak ilk önlem.

İş sözleşmelerine eklenecek gizlilik ile ilgili hükümler bulunmalı.

Örneğin; Genel kurallar, Gizli bilgilerin tanımı, Mesleki gizlilik, Teknolojik yenilikler ile ilgili sırların korunması (ar-ge çalışmaları ve alınan sonuçlar, patentler). Finansal bilgilerin gizliliği, ticari sırların korunması gibi maddelerle işyerinin ihtiyacına göre şekillendirilebilir. Yaptırım açısından 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II maddesi ve Türk Borçlar Kanunu’nun 398. Maddesi’nden yararlanılabilir. Lütfen Hukuk alanında uzman kişilerden yardım alın.

Dava örneği olarak: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/17238 E. 2016/19081 K. Ve 23.06.2016 Tarihli Karar.*

 

İkinci olarak; bilgi teknolojileri alanında gizlilik için, Bilgisayar sistemlerini koruyacak nitelikteki yazılımlar mevcut. (Burada program ismi vermeyeceğim, reklam kokuyor 🙂

Son olarak; Alt yükleniciler, üye işyerleri ile bunun gibi alt kuruluşlarla yapılan işleri gizliliği sözleşme yoluyla belli ölçüde güvence altına alınabilir.

*KAYNAK: UYAP Bilgi bankası

Bu yazı 01 Kasım 2017’de https://serdarbaran.com/ Serdar BARAN | İnsan Kaynakları Blogu’nda yayınlanmıştır.

Yorum Bırakın

logged inYorum yapmak için giriş yapmalısınız.